Balená pitná voda

Minerální a pramenitá voda

V obchodech můžete koupit i zabalenou pitnou vodu z vodovodu. Nenechte se proto zmást obalem. Sledujte označení, původ, výrobce a složení vody.

Původ Složení Úprava
podzemní i povrchový zdroj, voda z vodovodu je uvedeno na obale povolena fyzikálně-chemická úprava
Zobrazit ostatní vody

Aktuality

Mýty a fakta

 • Všechny balené vody v obchodě jsou minerálky
  Do spotřebitelského balení je možné plnit přírodní minerální vodu, pramenitou vodu, kojeneckou a balenou pitnou vodu. Vody se liší původem, povolenou úpravou, limity nežádoucích látek a obsahem minerálních látek.
 • Balená voda se po otevření musí ihned vypít, jinak se zkazí
  Otevřenou vodu skladujte v chladu a temnu. Spotřebujte ji do 3 – 4 dní. Zde je určitý rozdíl mezi sycenými a nesycenými vodami. Jelikož oxid uhličitý (CO2) brání rozmnožování mikroorganismů, vydrží sycená voda déle než nesycená. Proto je nejlepší po otevření vodu skladovat v lednici. Pitím přímo z lahve se do ní mohou dostat mikroorganismy. Raději nalévejte vodu do sklenice.

Nejčastější otázky

 • Může se pít balená voda po skončení doby minimální trvanlivosti?

  Datum minimální trvanlivosti vymezuje dobu, po kterou si potravina zachovává své specifické vlastnosti při dodržování skladovacích podmínek a splňuje požadavky na zdravotní nezávadnost. Balené pramenité a minerální vody je možné pít i po uplynutí data minimální trvanlivosti, neboť se jedná o nejkvalitnější vody na našem trhu. Věnujte se ale pečlivě správnému skladování.

 • Co musí balená pitná voda splňovat?

  Musí být na etiketě označena jako „pitná voda“.

  Na obalu se nesmějí používat označení, chráněné názvy, ochranné známky, obchodní značky, vyobrazení nebo jiné značky ve formě symbolů či v jiné formě, které by mohly naznačovat vlastnost, kterou tato voda nemá.

  Voda nesmí způsobit záměnu s přírodní minerální vodou, kojeneckou či pramenitou vodou.

Co říkají předpisy?

 • Balená pitná voda může být jakýkoliv výrobek, který splňuje požadavky na pitnou vodu podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. Tato vyhláška stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

© 2014 Svaz minerálních vod, Svaz výrobců nealkoholických nápojů Created by Motion

Zeptejte se nás

Jestli máte jakoukoliv otázku týkající se vody neváhejte se nás zeptat. Pokusíme se vám co nejlépe odpovědět.

*