Kohoutková voda

Minerální a pramenitá voda

Víte, jaká voda teče z kohoutku? Aby šla vůbec pít, obsahuje chemikálie. Vodu z kohoutku ovlivňuje zdroj, lokalita i potrubí v domě. Zárukou vyšší kvality jsou minerální a pramenité vody.

Původ Složení Úprava
především povrchové vody různé podle původu zdroje chemická, dezinfekce chlórem
Zobrazit ostatní vody

Aktuality

Mýty a fakta

 • Naše voda je zdravá, protože máme doma filtr nebo ionizátor na vodu
  Z pohledu hygieny to není dobrý způsob konečné úpravy vody. Vyrobíte „demineralizovanou“ vodu bez minerálů, které jsou pro organismus nenahraditelné. Tato voda není vhodná k trvalé spotřebě a v žádném případě k přípravě kojenecké stravy.
 • Kohoutková voda je potravina
  Voda z kohoutku není potravina. Proto se na ni nevztahují přísné požadavky legislativy na potraviny. To je jeden z rozdílů oproti minerální, pramenité a kojenecké vodě.

Nejčastější otázky

 • Jaké jsou limity chloru ve vodě z vodovodu? A co dělat, když naše voda obsahuje chloru více?

  Podle vyhlášky č. 252/2004 Sb., která upravuje hygienické požadavky na pitnou vodu, je pro volný chlor mezní hodnota 0,3 mg/l. Pokud vaše voda z kohoutku tyto normy překračuje (chlor může měnit senzorické vlastnosti vody), je na místě obrátit se na vodárenskou společnost.

 • Nejsem spokojena s kvalitou naší kohoutkové vody – páchne chlorem, po větších deštích je lehce kalná a nemá dobrou chuť. Myslím si, že neodpovídá normám. Kam se mohu obrátit s žádostí o její kontrolu?

  Nejlepší je kontaktovat vodárenskou společnost. Dodavatelé mají své zákaznické linky, kde by vám měli být schopni poradit a případně vyřešit problém.

 • Jaký je stav vodovodních rozvodů v ČR?

  Není dobrý. Přiznává to i Ministerstvo zemědělství. Kvůli zastaralým vodovodům uniklo v roce 2007 18,6 % celkového objemu dodané pitné vody. To je zhruba 36 litrů pitné vody na jednoho občana ČR denně!

  Stav rozvodů není ideální ani ve světě. Podle údajů Světové banky se více než třetina pitné vody vodárenských společností vůbec nedostane ke spotřebitelům a unikne již během distribuce.

Co říkají předpisy?

 • Kohoutková voda spadá pod legislativu vztahující se k ochraně veřejného zdraví (Zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb.) a k hygieně (vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 252/2004 Sb.), která určuje požadavky na jakost vody dodávané veřejnými vodovody.
 • Voda z vodovodu je definována jako „veškerá voda v původním stavu nebo po úpravě, která je určena k pití, vaření, přípravě jídel a nápojů, voda používaná v potravinářství, voda, která je určena k péči o tělo, k čištění předmětů, které svým určením přicházejí do styku s potravinami nebo lidským tělem, a k dalším účelům lidské spotřeby, a to bez ohledu na její původ, skupenství a způsob jejího dodávání“.

© 2014 Svaz minerálních vod, Svaz výrobců nealkoholických nápojů Created by Motion

Zeptejte se nás

Jestli máte jakoukoliv otázku týkající se vody neváhejte se nás zeptat. Pokusíme se vám co nejlépe odpovědět.

*