Minerální a pramenitá voda

Minerální a pramenitá voda

Chráněný podzemní zdroj zaručuje kvalitu. Chemie nemá šanci. Pramenitá a minerální voda se do lahve přepravuje potrubím vhodným pro potraviny. Minerální voda má neměnný obsah zdravých minerálů a stopových prvků.

Původ Složení Úprava
pochází z chráněného podzemního zdroje stálé a zaručené složení, neměnný obsah minerálů a stopových prvků nesmí být chemicky upravována, povolena jen filtrace a provzdušnění
Zobrazit ostatní vody

Aktuality

Věděli jste aneb Zajímavosti z historie českých minerálních pramenů

20. 08. 2014 Minerální a pramenitá

Léčivá a prospěšná síla přírody vždy přitahovala pozornost lidí. Je proto pravděpodobné, že minerální prameny na našem území znali a využívali již naši dávní předkové. Ovšem prvním seriózním archeologickým objevem na území Čech, který by tuto skutečnost dokazoval, byl nález bronzového pokladu z doby laténské v Lahošti u Duchova. 

Mýty a fakta

 • Kohoutková voda je stejně kvalitní jako pramenité a minerální vody
  Není to pravda Požadavky na pramenité a minerální vody jsou mnohem přísnější než pro kohoutkové. Příklad? Třeba limity pro nebezpečné enterokoky, bakterii Escherichia coli nebo koliformní bakterie, které indikují fekální znečištění vody. Jejich absenci musejí pramenité a minerální vody prokázat ve 250 ml. Pitná voda z vodovodu má tento limit jen pro 100 ml.
 • Po nadměrném pití alkoholu pomáhá zásaditá minerální voda
  Čím více vypijeme, tím častěji musíme chodit na toaletu. Z těla odchází i mnoho důležitých minerálních látek. Proto je nezbytné dodat organismu tekutiny a minerály, zejména hořčík. Je dobré pít především minerální vody se zvýšeným obsahem minerálů, hlavně sodíku a hydrogenuhličitanů.
 • Minerální vody mohu vypít nanejvýš 0,5 l denně
  Záleží pouze na nás a na skutečném obsahu minerálů ve vodě. Nízko a středně mineralizované vody jsou vhodné pro denní pitný režim. Někdy jsou minerální vody s vyšším obsahem minerálních látek ideál-­‐ ním zdrojem pro pokrytí nedostatku vody a minerálních látek.
 • Kojenci nesmějí pít minerální vody
  Pokud přírodní minerální voda splňuje požadavky pro přípravu koje-­‐ necké stravy, můžete ji bez obav použít.
 • Voda v pramenech a studánkách je stejná jako balená minerální voda
  Přírodní minerální a pramenité vody pochází pouze z uznaného chráněného podzemního zdroje, který je přísně kontrolovaný. Tomu předchází několikaleté pozorování a vyhlášení ochranného pásma. Plnění vody do obalů podléhá přísné kontrole nejen výrobce, ale také Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI).
 • Minerální voda, ve které plavou pevné částečky nebo usazeniny, je zkažená
  Nemusí být zkažená, protože zdrojem mohou být částice a usazeniny z nestabilních složek, jako je železo a mangan. Obecně platí, že min-­‐ erální voda s částečkami nebo usazeninami není vyhovující. Výjimkou jsou léčivé minerální vody pro léčbu, kde usazeniny železa jsou přirozeným jevem vody. Na etiketě ale má být uvedeno, že „sediment není škodlivý, je přirozeného původu“.
 • Sycená balená voda, která při otevření „vybuchne“ – vykypí, je zkažená
  Když je sycená minerální (pramenitá) voda příliš nasycená, může po otevření vybuchnout. O jakostně nevyhovující vodě ale hovoříme pouze v případě, že zjistíme nepříjemnou změnu vůně, případně zabarvení.

Nejčastější otázky

 • Proč je pramenitá voda kvalitní?

  • Je vždy vodou podzemní.
  • Nesmí být chemicky upravována ani desinfikována a měněno její složení.
  • Na etiketě musí být uveden název zdroje, lokalita čerpání i případný způsob úpravy.
  • Stabilita podzemního zdroje pramenité vody se dlouhodobě kontroluje.
  • Vodohospodářský orgán stanovuje ochranné hygienické pásmo, které přesně vymezuje rozsah zakázaných činností a aktivit v dosahu zdroje (např. průmysl, pohřbívání, zemědělství atd.).
 • Jak se minerálky liší podle stupně mineralizace?

  1. velmi slabě mineralizované vody s obsahem rozpuštěných pevných látek do 50 mg/l,
  2. slabě mineralizované vody s obsahem rozpuštěných pevných látek 50 až 500 mg/l,
  3. středně mineralizované vody s obsahem rozpuštěných pevných látek 500 mg/l až 1500 mg/l,
  4. silně mineralizované vody s obsahem rozpuštěných pevných látek 1500 mg/l až 5 g/l,
  5. velmi silně mineralizované vody s obsahem rozpuštěných pevných látek vyšším než 5 g/l
 • Proč je u minerálky důležitý počet minerálů?

  Vody s vyšší mineralizací (tj. nad 1500 mg/l) jsou vhodné hlavně v situacích, kdy tělo ztrácí víc vody a minerálů pocením. Pro každodenní pití pro lidi bez rozlišení věku a zdravotního stavu jsou vhodnější pramenité vody a přírodní minerální vody s nižší a střední mineralizací (tj. do 1500 mg/l).

Co říkají předpisy?

 • Minerální a pramenité vody jsou potravinou a jako s potravinou s nimi musí být také zacházeno. Na skladování dohlíží Státní zemědělská a potravinářská inspekce, která provádí pravidelné kontroly kvality všech potravin.
 • O zdroji minerální vody musí být vydáno osvědčení Ministerstvem zdravotnictví. Musí splňovat požadavky lázeňského zákona č.164/2001 Sb. tzn., aby např. kromě průkazu hydrogeologických poměrů vzniku vody a stanovení pásma hygienické ochrany, prokázal, že podzemní voda má prospěšné fyziologické účinky na lidský organismus.
 • Balená pramenitá voda je výrobkem kvalitní vody z chráněného podzemního zdroje. Tato voda je vhodná k trvalému přímému požívání dětmi i dospělými podle vyhlášky 275/2004 Sb. § 2.

© 2014 Svaz minerálních vod, Svaz výrobců nealkoholických nápojů Created by Motion

Zeptejte se nás

Jestli máte jakoukoliv otázku týkající se vody neváhejte se nás zeptat. Pokusíme se vám co nejlépe odpovědět.

*