Voda ze studny

Minerální a pramenitá voda

Voda ze studny sice bývá zdarma, ale má svá rizika. Většina studní podle odborníků nevyhovuje normám pro pitnou vodu. Voda může být zdravotně závadná a hodí se hlavně k zalévání.

Původ Složení Úprava
většinou vlastní zdroj podzemní vody nestálé, různorodá kvalita záleží pouze na majiteli
Zobrazit ostatní vody

Aktuality

Mýty a fakta

 • Voda ve studni je pramenitá voda
  Studny často nesplňují ani základní hygienické požadavky. Srovnejte to s pramenitou vodou: čerpá se z hlubinných podzemních zdrojů desítky i stovky metrů od povrchu. Navíc je v blízkosti zakázána jakákoliv průmyslová nebo zemědělská činnost, pohřbívání apod. Do místa plnění do lahví se smí přepravovat pouze pravidelně udržovaným nerezovým potrubím. Kromě odželezňování se nesmí upravovat. Podléhá přísným kritériím. Její kvalita se dlouhodobě a pravidelně sleduje. Nic z toho se nedá říci o vodě ze studny.

Nejčastější otázky

 • Jak ovlivňují kvalitu vody ve studni povodně?

  Vodu ve studni může kontaminovat mnoho škodlivých látek, splašky a nebezpečné chemikálie. Proto je nezbytné vodu po povodni ze studny odčerpat a studnu důkladně vyčistit chemicky (např. Savem) i mechanicky (třeba kartáčem). Následně vodu chemicky ošetřete. Nechte si zhotovit laboratorní vyšetření kvality a vyčkejte na vyjádření hygienika, zda je možné vodu pít či nikoliv. Nikdy po povodních vodu ze studně před provedením tohoto procesu nepijte.

 • Jak vyčistit studnu?

  Limit dusičnanů je pro pitnou vodu 50 mg/l, pro balené pramenité vody pouze 25 mg/l a pro kojenecké vody dokonce jenom 10 mg/l. Pokud jsou dusičnany ve studni následkem znečištění například kvůli hnojení z průmyslové činnosti, nesnížíte je ani vyčištěním studny. Vyčištěním a následnou desinfekcí, např. Savem, se vám může podařit zničit koliformní bakterie. Jestli je blízko zdroj znečištění (např. prosakující septik), jednorázové vyčištění a desinfekce situaci nevyřeší. Průběžná desinfekce zase neodstraní problém vysokých obsahů dusičnanů.

  Proto vám doporučujeme vodu ze studny nepít a používat ji jen jako užitkovou. Raději volte kvalitní balené minerální a pramenité vody. Složení je vždy na etiketě a na kvalitu dohlíží Státní zemědělská a potravinářská inspekce.

 • Jaké jsou nejčastější problémy vody ve studních?

  1. Nedodržují ochranné vzdálenosti od zdrojů potenciálního znečištění (zemědělská výroba, žumpy, jímky…).
  2. Nemají vhodný kryt nebo vodotěsný plášť či je nevhodně upraveno okolí a hrozí prosakování povrchové vody.
  3. Nevyhovující čerpací zařízení (např. neudržované a znečištěné vnitřky trubek).
  4. Studny nejsou pravidelně kontrolovány a zdravotní zabezpečení vody se neprovádí tam, kde by ho bylo zapotřebí.
  5. Zanedbává se údržba studní.

© 2014 Svaz minerálních vod, Svaz výrobců nealkoholických nápojů Created by Motion

Zeptejte se nás

Jestli máte jakoukoliv otázku týkající se vody neváhejte se nás zeptat. Pokusíme se vám co nejlépe odpovědět.

*